Nauka języka angielskiego

W dniu 10 maja 2018 roku Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy, Leszek Czyżewski, podpisał List Intencyjny - wyrażenie woli współpracy ze Szkołami Anglojęzycznymi Regent w Elblągu. Wolą obu stron jest współpraca w zakresie edukacyjnego rozwoju języka angielskiego, wolontariatu na rzecz obu stron, możliwości podjęcia edukacji w Szkołach Regent przez wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Elbląskiego oraz wzajemny rozwój społeczny.


Więcej…

Rusza budowa nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

W dniu 5 kwietnia 2018 roku odbyła się pierwsza narada robocza, dotycząca
realizacji projektu "Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla
wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej" w Zielonce Pasłęckiej
współfinansowanego z RPO Warmia - Mazury 2014-2020 ramach EFRR,
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej.


Więcej…

Unieważnienie przetargu

Więcej artykułów…